Ripsek

13 tekstów – auto­rem jest Rip­sek.

Płaci­my za to, na czym chce­my oszczędzić. Płaci­my za dom, żeby oszczędzić so­bie chłodu, płaci­my za lecze­nie, żeby oszczędzić so­bie bólu, płaci­my za miłość, żeby oszczędzić so­bie samotności. 

anegdota • wczoraj, 15:23

Dziś os­tatni raz leją się łzy, jut­ro po­leje się krew 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 marca 2019, 17:18

Jes­tem już zmęczo­ny, zmęczo­ny ciągłym przyz­wycza­janiem się do no­wych ludzi, którzy i tak mnie zos­ta­wią, tak sa­mo jak ci starzy 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 10:37

Do cze­go to doszło? Nig­dy nie pa­liłem, a te­raz bra­kuje mi na­wet za­pachu Twoich papierosów. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2019, 19:20

A kiedy już zap­rzy­jaźniłem się z sa­mot­nością, ona też odeszła. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 marca 2019, 15:40

Jak mówisz, że chcesz mieć wybór, to szy­kuj się na stra­te. Jed­no bez dru­giego nie istnieje. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 marca 2019, 08:16

Odeszła je­dyna oso­ba która pot­ra­fiła spra­wić, że w mo­jej ot­chłani roz­paczy po­jawiało się światło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 lutego 2019, 12:47

Była pra­wie ideal­na, miała tyl­ko jedną wadę. Ja nie byłem jej ideałem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2017, 21:23

Widzę Cię niemalże codzien­nie. Błyszcząca i uśmie­chnięta, zaw­sze miła dla oka i ucha, umi­lałaś mi dzień w sposób, które­go nie pot­ra­fię wy­jaśnić. Nies­te­ty, mo­je zachłan­ne ser­ce nie pot­ra­fiło zas­po­koić się czymś tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 maja 2017, 20:06

Bo naj­gor­szym uczu­ciem na świecie jest to, gdy mi­jasz na uli­cy ko­goś kto kiedyś był Ci blis­ki, a te­raz między wa­mi przepaść. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 grudnia 2016, 22:42

Ripsek

Zeszyty
  • Fajne – Faj­ne cy­taty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ripsek

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Płacimy za to, na [...]

wczoraj, 15:23Ripsek do­dał no­wy tek­st Płacimy za to, na [...]

16 marca 2019, 17:18Ripsek do­dał no­wy tek­st Dziś os­tatni raz leją [...]

16 marca 2019, 11:56silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jestem już zmęczo­ny, zmęczo­ny [...]

16 marca 2019, 10:37Ripsek do­dał no­wy tek­st Jestem już zmęczo­ny, zmęczo­ny [...]

14 marca 2019, 19:20Ripsek do­dał no­wy tek­st Do cze­go to doszło? [...]

14 marca 2019, 11:38kati75 sko­men­to­wał tek­st A kiedy już zap­rzy­jaźniłem [...]

13 marca 2019, 18:31yestem sko­men­to­wał tek­st A kiedy już zap­rzy­jaźniłem [...]

13 marca 2019, 15:40Ripsek do­dał no­wy tek­st A kiedy już zap­rzy­jaźniłem [...]

12 marca 2019, 09:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak mówisz, że chcesz [...]